תכנית "אתגרים" גובשה כדי לעודד את המכללות לפתח דרכים להתמודדות עם אתגרים בהכשרת מורים בכלל ובחברה הערבית בפרט. התכנית מבקשת לקדם תרבות עבודה הרואה את הלימודים במכללה כשלם שבמסגרתו יש לקדם את הסטודנטים במישורים שונים, מתוך הבנה כי כל תחום משפיע על תחומי הלימודים והפעילות האחרים.

השנה הראשונה של התכנית מתמקדת בהנעתה. קרי, הפעלת קורסים והשתלמויות במכללות; עריכת מחקר קטן בתחום ההכשרה המעשית; הקמת יחידות למעורבות חברתית והעברת סדנאות בנושאים חברתיים לסטודנטים; מתן מלגות לסטודנטים מצטיינים ועוד.

הפעילות בשנה הראשונה להפעלת התכנית מתמקדת בסטודנטים בשנה א'. זאת על בסיס ההנחה שיצירת תשתית טובה בתחומים שונים, בתחילת הדרך, תעשה את הלימודים בהמשך לאפקטיביים יותר.

נוסף לאלו, בשנה זו החלו לפעול במכון מופ"ת צוותי עבודה העוסקים במחקרי הערכה, בחשיבה על כיווני פעולה בתחומים אחדים ובפיתוחם. מטרת צוותי מחקר ההערכה היא לקדם תרבות של התבוננות מקצועית והשתפרות תוך כדי עבודה. הנחת היסוד היא כי פעילותם של צוותים אלו תאפשר למידה תוך כדי התקדמות, שיפור,וחשיבה על שינוי מסדר שני אשר יוותר במכללות גם לאחר סיום תכנית "אתגרים".

אנשי קשר

מאמרים

צור קשר

רשימת המכללות שבפרויקט אתגרים