בחברה הערבית בוגרי ביה"ס מגיעים למכללות מיד לאחר הלימודים. הם אינם  מודעים לשינוי המנטאלי הנדרש במעבר ללימודים בהשכלה הגבוהה : לימוד עצמי, מוטיבציה פנימית, קריאה ביקורתית ועוד. על מנת להפוך את שנות הלימודים במכללה למשמעותיות יש להכינם לתרבות של המכללות.

בכל המכללות יש קורסים בפיתוח חשיבה, אוריינות אקדמית, שיטות מחקר וכד'. אלה לא משביעים רצון. לכן יש לערוך שינוי בתוך הקיים, להוסיף מרכיבים  וליצור רציפות ובנייה של נדבכי ידע זה על זה.

בניית הקורסים צריכה להתחיל מבראשית : קריאה מודרכת של מאמרים אקדמיים; סיכום מאמר אקדמי; ניתוח אנליטי של מאמרים, ניתוח סינתטי  (בין מאמרים) וכתיבת חוות דעת ביקורתית על מאמרים. בשלב מאוחר יותר , קריאת מחקרים, הבנת שאלות המחקר, הבנת פרק המימצאים (ניתוחים סטטיסטיים וכד').

הנחת היסוד של המהלך היא כי אם בתחילת הלימודים במכללה הסטודנטים יקבלו בסיס טוב לאוריינות אקדמית, ולמכוונות ללימודים אקדמיים, המשך הלימודים יהפכו משמעותיים יותר בעבורם.

העבודה בתחום זה, כמו גם בתחומים האחרים, מתבססת על צוותי עבודה של מציגי כל המכללות השותפות לתכנית אתגרים.