הכשרת עו"ה בהתאם למתווה ההכשרה להוראה (מתווה אריאב) מאופיינת בגישה אוניברסאלית ולא מתייחסת בצורה מספקת לייחוד הלאומי-תרבותי של הכשרת עו"ה הערבים. יחד עם זאת יש מחויבות בתכניות ההכשרה לעסוק במסגרת תחומי הליבה ב"אספקטים ערכיים-חברתיים-מוסריים בעבודת המחנך". תכניות הלימוד כוללות לפחות שעת לימוד שנתית אחת אשר עוסקת ב"לימודי תרבות ומורשת עם". בנוסף מאפשר מתווה אריאב גמישות רבה בפיתוח ייחודיות דיסציפלינארית ופרופסיונאליות. למרות זאת לא נראה שגמישות זו מתורגמת לבניית תכניות לימודים המתרכזות בצרכים הייחודיים של מערכת החינוך הערבית וקיים חוסר בהירות לגבי דמות המורה הערבי אותו מבקשות המכללות לעצב. יחד עם תכני התרבות, ועל מנת לעודד מודעות לקהילה ולחברה בה פועלים הסטודנטים יש לטפח ולפתח הרגלים של מעורבות חברתית  מושכלת ומונחית בקהילה, מעורבות אשר תאפשר גם מענק מלגות לסטודנטים.